Schüco shop voor reserveonderdelen – u aangeboden door Pluvianus 
Aanmelden

Account openen

Privacyverklaring

Pdf-versie

Privacyverklaring van Pluvianus - een merk van Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG

Deze privacybeschermingsverklaring geldt voor het vaststellen, verwerken en benutten van persoonsgebonden gegevens bij het gebruik van onze Online-Shops via www.schueco.be/reserveonderdelen of www.pluvianus.de alsook voor leveringen en prestaties die u via onze Online-Shop zou verrichten. Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw gegevens en de veiligstelling van uw persoonlijke sfeer en handelswijze bij alle stappen van de gegevensverwerking volgens de wettelijke voorschriften.


Vaststellen, verwerken en benutten van persoonsgebonden gegevens

Onder persoonsgebonden gegevens verstaat men gegevens over uw persoonlijke of zakelijke verhoudingen, in het bijzonder de voornaam, familienaam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, uw adres en de bank- en betalingsgegevens. Wij registreren persoonsgebonden gegevens alleen in de u ter beschikking gestelde omvang. De verwerking en benutting van uw persoonsgebonden gegevens vindt plaats voor het opbouwen, doorvoeren en voltooien van uw bestelling.
Na complete overeenkomstafhandeling worden alle persoonsgebonden gegevens eerst met inachtneming van belastings- en handelsrechtelijke opslagtermijnen opgeslagen en vervolgens na afloop van de termijn gewist, als u niet hebt ingestemd met de doorgaande verwerking en benutting ervan.

Doorgeven van uw gegevens


Uw voor de zakelijke afhandeling vereiste gegevens worden opgeslagen en voor de bestellingsafhandeling in vereiste omvang door ons aan de Schüco International KG en aangestelde dienstverleners (logistieke onderneming, expeditiebedrijven) doorgegeven. Uw gegevens worden alleen in Duitsland, of bij internationale verkopen in de betrokkenen EU-lidstaten, maar niet buiten de EU verwerkt. Een eventuele toezegging van gegevensdoorspeling kunt u op elk moment met werking voor de toekomst herroepen.

Afhankelijk van welke betalingsdienstverlener u in het bestelproces kiest, geven wij voor de afhandeling van betalingen de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de voor de betaling aangestelde kredietinstelling en eventueel aan de door ons aangestelde betalingsdienstverlener respectievelijk aan de gekozen betalingsdienst. Ten dele verzamelen de gekozen betalingsdienstverleners de gegevens ook zelf, voor zover u daar een rekening afsluit. In dit geval moet u zich in het bestelproces met uw toegangsgegevens bij de betalingsdienstverlener aanmelden. In dit opzicht geldt de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsverlener.

 
Reclame/ Newsletter

Voor zover u hebt ingestemd met de ontvangst van reclame via e-mail-newletter, per brief en/of via de telefoon, zullen wij u regelmatig via e-mail, per brief en/of via de telefoon over onze nieuwste producten en aanbiedingen informeren. De annulering van de bestelling vindt heel eenvoudig via e-mail plaats aan herroeping@pluvianus.de of in het geval van de e-mail-newsletter heel eenvoudig via een optie rechtstreeks in de newsletter. In geval van bestellingsannulering worden uw gegevens in onze systemen gewist.

Cookies

Onze Internetpagina’s gebruiken op meerdere plaatsen zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden aangebracht en die uw browser opslaat. Deze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser te herkennen en u diensten aan te bieden. Cookies bevatten geen persoonsgebonden gegevens. Als u liever geen cookies ontvangt, gelieve dan uw Internetbrowser overeenkomstig in te stellen.

Sociale Media-Pictrogrammen in de Voettekst van de Website 

Gewoonlijk verzenden de "button-oplossingen" van sociale netwerken (zoals "Like" op Facebook) persoonsgegevens pas naar een ander sociaal netwerk als de betrokkene een website bezoekt die voorzien is van een geïntegreerde knop voor sociale media.

Dat is bij ons niet het geval. De voettekst van onze website bevat geen plug-in knoppen. Alleen maar pictogrammen. Deze verwijzen u, zodra u erop klikt, via een externe link naar de betreffende sociale media-platforms. U bent pas actief met de betreffende platforms verbonden nadat u erop hebt geklikt of zich bij het desbetreffende platform hebt aangemeld. Dankzij de integratie van de pictogrammen naar de sociale media-platforms worden er tijdens een bezoek aan onze website geen persoonsgegevens overgedragen.


Google Analytics 

Deze website gebruikt functies van de Webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics gebruikt zogenaamde "Cookies". Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van de benutting van de website door u mogelijk maken. De door de cookies vergaarde informatie over uw gebruik van deze website worden doorgaans naar een server van Google in de VSA doorgestuurd en daar opgeslagen.

In geval van activering van de IP-anonimisering op deze webpagina wordt uw IP-adres door Google echter binnen de Lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst binnen het Europese economische gebied vooraf afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres overgemaakt aan een server van Google in de VSA en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om haar benutting van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om voor het overige met de websitebenutting en de Internetbenutting verbonden dienstverleningen tegenover de website-exploitant te verstrekken. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht.

U kunt de opslag van de cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware verhinderen; we willen u er echter op wijzen dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geproduceerde en op uw benutting van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google  verhinderen, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, doordat u de onder de volgende link beschikbare browser-plugin download en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Privacyverklaring voor het gebruik van Google Adwords en Google Google Conversion Tracking

Deze website gebruikt Google AdWords. AdWords is een online-reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten(“Google”).

In het kader van Google AdWords gebruiken wij het zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie geïnstalleerd dat de conversie volgt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op de computer van de gebruiker worden geplaatst. Deze cookies worden na 30 dagen uitgeschakeld en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog actief, dan zien zowel Google als wij dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina wordt doorverwezen.

Elke klant van Google AdWords ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. De met behulp van de conversiecookies verzamelde informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor de klanten van AdWords die voor conversietracking hebben gekozen. De klanten zien hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en vervolgens met een conversietracking-tag naar een bepaalde pagina zijn doorverwezen. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee ze gebruikers persoonlijk kunnen identificeren. U kunt het "Google Conversion Tracking Cookie" eenvoudig deactiveren via uw internetbrowser onder "Gebruikersinstellingen". De cookies worden dan niet in de statistieken van conversietracking opgenomen.

"Conversiecookies" worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1 sub f) AVG. De webbeheerder heeft een rechtmatig belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de plaatsing van cookies wordt geïnformeerd en deze alleen in individuele gevallen kan toestaan, accepteren, uitsluiten of automatisch wissen bij het sluiten van de browser. Wanneer u cookies deactiveert, dan kan het zijn dat onze website beperkt functioneert.

Privacyverklaring voor gebruik en toepassing van Doubleclick

Onze website bevat componenten van DoubleClick. DoubleClick is een dochter van Google en levert voornamelijk speciale online marketingoplossingen voor reclamebureaus en uitgevers.

DoubleClick is een product van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

DoubleClick by Google verzendt bij elke indruk, klik of andere activiteit gegevens naar de DoubleClick-server. Elke overdracht van deze gegevens triggert een cookie-aanvraag naar de browser van de betrokkene. Wanneer de browser deze aanvraag accepteert, plaatst DoubleClick een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Het fenomeen cookies is hierboven al uitgelegd. Cookies van DoubleClick hebben tot doel de reclame te optimaliseren en te tonen. De cookies worden onder meer gebruikt voor het plaatsen en weergeven van gebruikersrelevante reclame en het creëren of verbeteren van berichten voor reclamecampagnes. Bovendien voorkomen de cookies dat dezelfde advertentie meerdere keren wordt getoond.

DoubleClick maakt voor de afwikkeling van het technische proces gebruik van een cookie-ID. De cookie-ID is bijvoorbeeld nodig om een advertentie in een browser weer te geven. DoubleClick kan met de cookie-ID tevens bijhouden welke advertenties al in een browser zijn weergegeven om dubbele shifts te voorkomen. DoubleClick registreert met de cookie-ID ook conversies. Conversies worden bijvoorbeeld vastgelegd als een gebruiker al eerder een DoubleClick-advertentie heeft bezocht en vervolgens met dezelfde internetbrowser een aankoop doet op de website van de adverteerder.

DoubleClick-cookies slaan geen persoonlijke gegevens op. DoubleClick-cookies kunnen echter wel aanvullende campagne-ID's bevatten. Een campagne-ID wordt gebruikt om campagnes te identificeren waarmee de gebruiker al in contact is geweest.

Bij ieder bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van deze door de verwerkingsverantwoordelijke beheerde website waarop een DoubleClick-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de betreffende DoubleClick-component geactiveerd om gegevens voor de online-advertentie en de facturering van commissies aan Google door te geven. In het kader van deze technische procedure verzamelt Google informatie over gegevens die voor het berekenen van de provisies nodig zijn. Google kan onder meer zien dat de betrokkene bepaalde links van onze website heeft aangeklikt.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website permanent uitzetten via de instellingen van zijn browser (zoals hierboven reeds beschreven). Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt tevens cookies van Google op het IT-systeem van de betrokkene. Bovendien zijn de reeds door Google geplaatste cookies via een internetbrowser of een ander softwareprogramma te allen tijde te verwijderen.

Meer informatie en de geldende privacyverklaringen van DoubleClick by Google zijn te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

 
Webtrekk

Op deze Website worden bovendien door Webtrekk, een webanalysedienst van de Webtrekk GmbH, gegevens verworven en opgeslagen. De Webtrekk GmbH is een in Duitsland, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlijn, gevestigde onderneming die benuttingsgegevens verwerft, opslaat en analyseert. Deze is voor gegevensbescherming in het domein Web Controlling in Duitsland gecertificeerd, nadat haar gegevensverwerking werd gecontroleerd op gegevensbeschermingsconformiteit en gegevensveiligheid. Als u de Website van de Schüco wisselstukkenshop benut, plaatst de Webtrekk GmbH een cookie. Deze maakt de registratie, opslag en evaluatie mogelijk van de benuttingsgegevens door Webtrekk GmbH. De verworven benuttingsgegevens worden geanonimiseerd, waarbij het IP-adres wordt verkort. Een gevolgtrekking dat u de bezoeker van de Schüco wisselstukkenshop bent is bijgevolg ook bij Webtrekk niet mogelijk. Het verkorte IP-adres wordt alleen benodigd voor de sessie-identificatie en voor de geolokalisatie (tot op gemeenteniveau). Verdere informatie over het privacyrecht bij Webtrekk vindt u onder www.webtrekk.com/de/index/opt-out-webtrekk/

Tegen de gegevensverwerving en -opslag kan te allen tijde met werking voor de toekomst verzet worden aangetekend: Om Webtrekk te deactiveren en de registratie van benuttingsgegevens uit te sluiten, moet een cookie ("webTrekkOptOut" genaamd) aangebracht worden. Is de cookie aangebracht, dan worden de benuttingsgegevens niet geregistreerd. In het geval dat u niet aan de webanalyse wenst deel te nemen, kunt u uw verzet op de volgende pagina kenbaar maken: http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html. Dit verzet geldt zolang u de Cookie niet wist. Als u na het wissen van uw cookies u bovendien wenst te blijven verzetten tegen de anoniem uitgevoerde gegevensverwerving door Webtrekk, moet u opnieuw de Opt-Out-Cookie plaatsen. 

 Informatie- en herroepingsrecht

Op verzoek zullen wij u graag informeren over de over uw persoon opgeslagen gegevens. U kunt te allen tijde ongeacht de benutting van uw persoonsgebonden gegevens voor de toekomst verzet aantekenen, een gedeeltelijk of compleet wissen respectievelijk blokkeren in het werk stellen of informatie eisen over de door ons over uw persoon opgeslagen gegevens respectievelijk de correctie ervan of beperking van de verwerking eisen. U hebt ook een recht op overdraagbaarheid van gegevens.

De toepassing van een bijzondere vorm om deze rechten doen gelden is niet vereist, schrijf ons bijvoorbeeld via e-mail onder herroeping@pluvianus.de

Wij informeren U ook over uw recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.  

Veiligheid

Wij treffen alle vereiste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgebonden gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

De verantwoordelijke volgens BDSG (Duitse privacywet):

Pluvianus - een merk van Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Weberstraße 7, D-49191 Belm